...

Harmonia

Wewnętrzna harmonia jest wartością fundamentalną dla zdrowego i satysfakcjonującego życia. Droga ku osiągnięciu stanu równowagi opiera się przede wszystkim na własnej praktyce, ukierunkowanej na świadomy kontakt ze sobą. Na nieustannym poznawaniu siebie, słuchaniu swojego ciała, rozumieniu własnych potrzeb i emocji.

Tworzymy bezpieczną przestrzeń, wsparcie i inspirację do praktyki uważności oraz rozwoju własnego potencjału. Towarzyszymy w procesie odkrywania siebie, bycia ze sobą oraz swoimi emocjami uwzględniając indywidualność, a także różnorodność potrzeb i osobowości. Bez oceny i presji na bycie najlepszą wersją siebie. Ze świadomością, że nie istnieją uniwersalne recepty, dobre dla wszystkich.

Poszukujący wewnętrznej równowagi, znajdą tu materiały i ćwiczenia oparte na wiedzy psychologicznej oraz tradycji i praktykach duchowych krajów orientu, inspirujące do rozwoju osobistego, emocjonalnego wzrostu i świadomego, uważnego życia w harmonii. Natchnienie do korzystnych zmian, wpływających na zdrowie, samopoczucie i relacje. Wszystko w lekkiej, przyjaznej atmosferze, a przede wszystkim w zgodzie ze sobą.

Usługi

Polecane artykuły

Grafika ilustrująca: Emocje - czynniki chorobotwórcze
Harmonia

Emocje jako przyczyny chorób

Emocje i namiętności – jako wewnętrzne przyczyny chorób “Szczęście jest moja naturą. Cierpienie jest moim dziełem.” Wyjątkowość Medycyny Chińskiej polega na holistycznym rozumieniu człowieka. Zgodnie

Czytaj więcej »
error: Zawartość strony jest własnością intelektualną autora!
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.