...

Blog Zen Concept

Grafika: Warsztaty Edukacyjne - Uwalnianie Emocji w TCM, Qi Booster Academy. Lista warsztatów.

Warsztaty Edukacyjne – Uwalnianie Emocji w TCM

W poszukiwaniu równowagi – Teoria Pięciu Elementów

Tradycyjna Medycyna Chińska opiera się m. in. na Teorii Pięciu żywiołów/elementów, czy też przemian, które występują w naturze oraz tworzą człowieka. Zgodnie z tą teorią, każdy z nas ma w sobie cechy poszczególnych elementów: „Ziemi”, „Ognia”, „Drewna”, „Metalu” i „Wody”.

Każdy z pięciu żywiołów posiada określone właściwości. Łączy się z inną porą roku, zmysłem, smakiem, kierunkiem ruchu energii, a także określonymi organami, emocjami, typem osobowości i aspektem duchowym.

Sztuka utrzymania ciała i ducha w dobrym zdrowiu, polega przede wszystkim na utrzymaniu w równowadze elementu dominującego. Brak harmonii objawia się tendencją do występowania konkretnych stanów emocjonalnych oraz dolegliwości psychofizycznych. Dążenie do równowagi jest procesem, obejmującym świadome praktyki wspierające funkcje poszczególnych organów, oraz rozwój określonego aspektu duchowego. U każdego jest to proces indywidualny.

Dla każdego z nas, ścieżka rozwoju, a także powrotu do zdrowia i równowagi zarówno emocjonalnej jak i fizycznej, wygląda nieco inaczej. Nasze codzienne praktyki, dieta, aktywności, rytuały powinny równoważyć indywidualne potrzeby poszczególnych organów, wspierając tym samym rozwój personalnego, dominującego typu osobowości i powiązanego z nim aspektu duchowego.

Warsztaty edukacyjne & Bodywork

Mechanizm Uwalniania Emocji – 5 Aspektów rozwoju w TCM

Mając świadomość potrzeby głębokiej personalizacji ścieżki zdrowia, dobrostanu, powrotu do równowagi emocjonalnej i wzrostu świadomości, przygotowałyśmy dla Was serię warsztatów edukacyjnych:

“Mechanizm Uwalniania Emocji – 5 Aspektów rozwoju w TCM.”

Znajdziecie w nich przede wszystkim ukojenie dla waszych ciał, emocji i doładowanie energetyczne. Ponadto solidną dawkę rzetelnej wiedzy na temat zdrowia, w holistycznym ujęciu Klasycznej Medycyny Chińskiej. Podczas warsztatów zaprezentujemy także autorskie metody, łączące najbardziej skuteczne narzędzia i optymalne praktyki do indywidualnej pracy z ciałem, regulacji emocji oraz pogłębiania samoświadomości zdrowotnej. Wyselekcjonowane z bogatego warsztatu trenerskiego i wieloletniego doświadczenia wielowymiarowej pracy z ciałem Sylwii i Katarzyny.

Pełna seria warsztatów to:

1. UZIEMIENIE I POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA – Aspekt YI: 07.10.2023

2. ODPUSZCZENIE I AKCEPTACJA – Aspekt PO: 09.12.2023

3. SIŁA WOLI I PEWNOŚĆ SIEBIE – Aspekt ZHI: 03.02.2024

4. ROZWÓJ I MOC KREACJI – Aspekt HUN: 24.02.2024

5. RADOŚĆ I RELACJE – Aspekt SHEN: 02.03.2024

UZIEMIENIE I POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA – Warsztat 1/5

Aspekt YI – Żywioł Ziemi

Aspektem „duchowym” żywiołu ziemi jest Yi, który odpowiada za zdolności intelektualne, analityczne myślenie, dobrą koncentrację. W ludzkim organizmie łączy się z organami śledziony i trzustki. W wymiarze emocjonalnym YI mówi o poczuciu bezpieczeństwa, wewnętrznym spokoju, stabilności i ugruntowanej pewności siebie. A także o poczuciu satysfakcji, czerpania z obfitości życia oraz osobistym spełnieniu. Umiejętności karmienia siebie innych, czyli zdolności przyjmowania i dawania.
Brak tych cech i jakości w życiu świadczy o nierównowadze YI.

Jeśli zatem chcesz popracować nad:

 • uziemianiem swoich celów i pomysłów;
 • budowaniem własnej niezależności, poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie;
 • wychodzeniem z poczucia niepokoju, niepewności, natrętnych myśli;
 • nadmiernym analizowaniem lub zamartwianiem się, które pochłania Twoją życiową energię;
 • poprawić swoją koncentrację, pamięć lub osadzenie w sobie;
 • towarzyszącymi Ci problemami trawiennymi lub innymi dolegliwościami układu pokarmowego;
 • trudnościami z przyjmowaniem obfitości od życia, dobrobytu czy też pomocy i wsparcia od innych.

Zapraszamy na warsztat edukacyjny, poświęcony holistycznej pracy z YI – elementem ziemi – w aspekcie fizjologicznym, emocjonalnym, a także wymiarze rozwoju „duchowego”

ZAPISZ SIĘ

ODPUSZCZENIE I AKCEPTACJA – Warsztat 2/5

Aspekt PO – Żywioł Metalu

Aspektem „duchowym” żywiołu metalu jest PO, który odpowiada za wyznaczanie granic, obronę osobistego terytorium i umiejętność bycia w teraźniejszości. W ludzkim organizmie łączy się z płucami. W aspekcie emocjonalnym odpowiada za umiejętność odpuszczania sobie i innym, a także akceptację nieuchronnych zmian bez pozostawania w poczuciu żalu, smutku czy melancholii. Czerpanie z chwili, bycie w pełni obecnym, świadomym i żywym w teraźniejszości, a także odwagę do obrony oraz podejmowania szybkich, instynktownych działań. Brak tych cech i jakości w życiu świadczy o nierównowadze PO.

Jeśli zatem chcesz popracować nad:

 • wyznaczaniem i komunikowaniem swoich granic;
 • odpuszczaniem sobie lub innym;
 • zakończeniem tematów, obszarów czy relacji, które Ci nie służą;
 • radzeniem sobie z odczuwanym żalem, smutkiem, przemijaniem;
 • akceptacją życiowych zmian i pozostawianiem przeszłości za sobą;
 • tendencją do tłumienia w sobie emocji;
 • licznymi alergiami lub częstymi infekcjami górnych dróg oddechowych;
 • doświadczaniem w pełni tu i teraz;
 • oraz chciałbyś zgłębić połączenie ze swoim pierwotnym instynktem.

Zapraszamy na warsztat edukacyjny, który poświęcony jest holistycznej pracy z PO – elementem metalu – w aspekcie emocjonalnym, fizjologicznym oraz w wymiarze rozwoju „duchowego”.

Element ziemi zachęca do spędzania możliwie największej ilości czasu w naturze. Do świadomego połączenia z nią wszystkimi zmysłami – spacerując, wąchając, smakując, czując. Zaprasza nas do czerpania zmysłowej przyjemności z życia.

Zwłaszcza pod koniec lata celebruj obfitą, wciąż ciepłą energię Yang, która wspiera w dojrzewaniu do zmian, osobistych przekształceń, a także materializacji naszych planów i pragnień. Wykorzystaj także ostatnie chwile letniej obfitości do „nakarmienia się” naturalną słodyczą sezonowych warzyw i owoców.

ZAPISZ SIĘ

SIŁA WOLI I PEWNOŚĆ SIEBIE – Warsztat 3/5

Aspekt ZHI – Żywioł Wody

Aspektem „duchowym” żywiołu wody jest Zhi, który odpowiada siłę woli i wytrwałość. W ludzkim organizmie łączy się z nerkami. W aspekcie emocjonalnym odpowiada za odwagę, determinację do określenia siebie i realizację swoich celów, a także wolę życia. Odpowiada za wewnętrzną siłę, aktywność i zasoby niezbędne do podążania własną drogą bez zbędnego stresu, wątpliwości czy dekoncentracji. Zapewnia odwagę, pewność siebie, a także wydolność fizyczną i psychiczną, umożliwiającą życie zgodne ze swoimi wartościami, mimo ocen i krytyki innych. Brak tych cech i jakości w życiu świadczy o nierównowadze w Zhi.

Jeśli zatem chcesz popracować nad:

 • poczuciem stabilności i zakorzenienia;
 • redukcją napięcia, poziomu lęku, zagrożenia i niepewności;
 • wzmocnieniem siły woli i wytrwałości w działaniu;
 • uodpornieniem się na manipulacje i wpływy innych;
 • zwiększeniem sił i determinacji do określenia siebie oraz realizacji swoich celów;
 • wychodzeniem z poczucia zniechęcenia;
 • podniesieniem poziomu sił witalnych, zarówno fizycznych jak i intelektualnych;
 • zwiększeniem poczucia własnej wartości;
 • zapewnieniem sobie poczucia bezpieczeństwa,
 • wydostawaniem się z poczucia odizolowania lub zagubienia;
 • wychodzeniem ze stanów obniżonego nastroju lub depresyjnych.

Zapraszamy na warsztat edukacyjny, który poświęcony jest holistycznej pracy z YI – elementem ziemi – w aspekcie fizjologicznym, emocjonalnym, a także wymiarze rozwoju „duchowego”

ZAPISZ SIĘ

ROZWÓJ I MOC KREACJI – Warsztat 4/5

Aspekt Hun – Żywioł Drzewa

Aspektem „duchowym” żywiołu drzewa jest Hun, który uosabia nasze wizje, marzenia i aspiracje. W ludzkim organizmie łączy się z wątrobą. Odpowiada za zdolność do odradzania się, przemiany oraz urzeczywistniania planów oraz celów. W aspekcie emocjonalnym determinuje możliwości wzrostu – intelektualnego, emocjonalnego i duchowego. A także moc kreacji, zdolności planowania oraz podejmowania właściwych decyzji. Daje poczucie kierunku i celu w życiu, jak również kontroli tego, co zależne od nas.
Brak tych cech i jakości w życiu świadczy o nierównowadze Hun.

Jeśli zatem chcesz popracować nad:

 • stymulacją do rozwoju, planowania, działania i kreowania;
 • redukcją poczucia ciągłego napięcia, poddenerwowania, stresu i bycia pod presją;
 • rozluźnieniem nadmiernego poczucia kontroli lub nadodpowiedzialności;
 • regeneracją z chronicznego zmęczenia, wyczerpania lub stanów depresyjnych;
 • redukcją dominacji uczucia złości, frustracji lub bezsilności;
 • harmonizacją drażliwych, nerwowych, impulsywnych reakcji i zachowań;
 • regulacją napięć układu nerwowego;
 • uelastycznieniem ciała lub redukcją napięciowych bólów układu ruchu;
 • poczuciem zamrożenia ciała, braku kontaktu z ciałem i w efekcie ze sobą i swoimi emocjami;
 • migrenowe bóle głowy, syndromu napięcia przedmiesiączkowego, bolesne menstruacje;
 • uzewnętrznianiem emocji, odpuszczaniem urazy,
 • regulacją i transformacją swojej złości oraz gniewu.

Zapraszamy na warsztat edukacyjny, który poświęcony jest holistycznej pracy z Hun – elementem drzewa – w aspekcie fizjologicznym, emocjonalnym, a także wymiarze rozwoju „duchowego”.

ZAPISZ SIĘ

RADOŚĆ I RELACJE – Warsztat 5/5

Aspekt Shen – Żywioł Ognia

Aspektem „duchowym” żywiołu ognia jest Shen, który uosabia samoświadomość człowieka oraz ogół jego funkcji mentalnych i zasobów emocjonalnych. Odzwierciedla równowagę emocjonalno-umysłową danego człowieka. Jest źródłem procesów myślenia, odczuć emocjonalnych i intelektualnych a także połączenia z intuicją – swoim prawdziwym ja. W ludzkim organizmie łączy się z sercem.

Shen odzwierciedla zdolności manifestacji, piękna oraz zasoby miłości. Własnej, a także do świata, do życia i do innych. Odpowiada za zdolność kochania, wspierania i tworzenia więzi. A ponadto, ze umiejętność odczuwania radości z życia.
Brak tych cech i jakości w życiu świadczy o nierównowadze Shen.

Jeśli zatem chcesz popracować nad:

 • regulacją nadmiernych emocji;
 • wyciszeniem układu nerwowego oraz powrotem do równowagi emocjonalnej i psychicznej;
 • pogłębianiem czucia i kontaktu ze sobą, swoim ciałem oraz swoimi emocjami;
 • rozluźnieniem tzw. zbroi, czyli napięć w obszarze klatki piersiowej;
 • otwarciem na emocje i pogłębianiem samoświadomości;
 • redukcją poczucia lęku, niepokoju, smutku czy stanów depresyjnych;
 • pokonywaniem strachu i blokad przed budowaniem więzi oraz wchodzeniem w głębokie prawdzie relacje;
 • połączeniem ze swoim prawdziwym ja – swoim sercem i intuicją.

Zapraszamy na warsztat edukacyjny, który poświęcony jest holistycznej pracy z Shen – elementem ognia – w aspekcie fizjologicznym, emocjonalnym, a także wymiarze rozwoju „duchowego”

ZAPISZ SIĘ

Informacje organizacyjne

Prowadzące:

Sylwia Klimaszewska -> więcej O mnie, Moje kwalifikacje.

Kasia Kamińska-Lazar -> więcej O mnie.

Miejsce:

Zen Concept, ul. Henryka Dembińskiego 9, 01-644 Warszawa – Google Maps

Koszt warsztatu:

Pojedynczy: 850 zł

Pełen cykl 5 warsztatów: 4000 zł

Zapisy: ZAPISZ SIĘ!

Zapisz się do naszego newslettera

*Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, adres email) przez Usługodawcę (Zen Concept Sylwia Klimaszewska-Domańska) w celu przesyłania informacji marketingowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych na zasadach zawartych w polityce prywatności serwisu internetowego. Dane osobowe w serwisie internetowym przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z polityką przed wyrażeniem zgody.

error: Zawartość strony jest własnością intelektualną autora!
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.