...

Kwalifikacje

DATA

KWALIFIKACJE

WYSTAWCA

Dodatkowe kursy i szkolenia

DATA

KWALIFIKACJE

WYSTAWCA

2022/04

Prowadzenie praktyki i relacje z pacjentem, BHP, Przepisy; Badania naukowe w TCM; Medycyna Integracyjna; Historia Medycy Chińskiej

2021/10

Ochrona danych osobowych.
Zasady, wymogi i praktyczne stosowanie RODO

error: Zawartość strony jest własnością intelektualną autora!
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.