...

Blog Zen Concept

Holistic - Holistyczne podejście do zdrowia w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej

Holistyczne podejście do zdrowia w Medycynie Chińskiej

Holizm w Filozofii wschodu

Holistyczne podejście do świata i człowieka charakteryzuje filozofię wschodnią oraz opierające się na jej fundamentach systemy medyczne. Według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej świat jest całością, w której poszczególne elementy są ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie od siebie zależne. Nie ma w naturze procesu, który miałby początek i koniec. Występuje zjawisko kręgu życia i cykliczności, w której jedno zjawisko nie istnieje bez drugiego. Bez nocy nie pojawiłby dzień, bez wydechu nie istaniałby wdech, bez zimowego zastoju nie nadeszłoby wiosenne odrodzenie.

„Chińczycy wierzą, że wszystko nieustannie się zmienia, ale zawsze wraca do wcześniejszego stanu, bo świat jest kołem, a nie linią (…). Patrzą na wiele zdarzeń równocześnie, szukają zależności między rzeczami i uważają, że niemożliwe jest zrozumienie części, bez zrozumienia całości.”

Źródło: Geografia myślenia. Dlaczego ludzie wschodu i zachodu myślą inaczej. Richard E. Nisbett

Na czym polega holistyczne i wielowymiarowe podejście do człowieka w Medycynie Chińskiej?

Istnieją trzy poziomy holizmu w ujęciu wschodnim:

1. Organizm człowieka jako funkcjonalna całość.

Organizm ludzki postrzegany jest jako system współpracujących ze sobą i pozostających we wzajemnych zależnościach narządów. Organy, tkanki, narządy zmysłów oraz poszczególne części ciała pozostają w stałej i nierozłącznej korelacji. Wyłącznie ich integralność i współdziałanie jest w stanie zapewnić zdrowie i równowagę całego organizmu. Dysfunkcja jednego z nich, wpływa na pracę pozostałych, a tym samym destabilizuje cały układ. Poszczególne organy wewnętrzne łączą się również z konkretną tkanką oraz narządem zmysłów. Dlatego też dolegliwości narządowe mogą dawać określone objawy na powierzchni ciała oraz na odwrót. Choroby, zauważane na powierzchni upośledzają pracę organów wewnętrznych. Medycyna Chińska nie leczy konkretnego narządu czy jednostki chorobowej. Leczy człowieka. Jej nieocenioną zaletą jest podejście holistyczne, a głównym celem powrót i utrzymanie całego organizmu w stanie homeostazy.

2. Człowiek jako całość cielesno – duchowa.

Holistyczne podejście do człowieka odzwierciedla również fakt, iż organizm ludzki postrzegany jest nie tylko jako ciało fizyczne, ale również jako istota duchowa i energetyczna. Bardzo duże znaczenie dla fizjologicznych parametrów zdrowia ma stan psychiczny i emocje, które według Medycyny Chińskiej są istotnym czynnikiem chorobotwórczym. Konkretne stany emocjonalne są ściśle powiązane z funkcjami poszczególnych narządów wewnętrznych. Emocje są ekspresją przepływu energii w określonych narządach i niezbędną częścią doświadczania życia. Natomiast te wyparte, nadmiernie intensywne, a także pozostające z nami na dłużej mogą wskazywać na zaburzenia przepływu Qi i upośledzać pracę narządów wewnętrznych, tym samym zaburzając homeostazę całego układu. Praktyka Medycyny Chińskiej, w procesie zdrowienia i rozwoju integruje ciało z psychiką i emocjami. Oprócz fizjologicznych parametrów zdrowia zwraca również uwagę na subtelniejsze, choć równie istotne przejawy dysharmonii układu – energetyczne i emocjonalne.

3. Człowiek jako nieodłączna część natury.

Człowiek pozostaje w stałym związku z otaczającym go światem. Jest nieodłączną częścią natury i pozostaje od niej zależny. Jak każda żywa istota, podlega zmianom zachodzącym w naturze oraz jej prawom np. prawom fizyki czy biologii. W procesie powrotu do zdrowia i równowagi jednostki, Medycyna Chińska zawsze uwzględnia okoliczności zewnętrzne. Nieustannie przecież podlegamy wpływom zmieniających się czynników zewnętrznych takich jak pory roku, warunki klimatyczne czy występujące w przyrodzie cykle: dobowe, miesięczne czy roczne. Nie bez wpływu na samopoczucie, zdrowie i poziom energii pozostają zmienne, dominujące w zależności od pory roku warunki klimatyczne takie jak: wiatr, wilgoć, suchość, gorąco czy zimno. Mogą powodować lub nasilać konkretne dolegliwości zdrowotne. Filozofia wschodnia postrzega człowieka jako nieodłączną część ekosystemu, a pojawiającą się chorobę, jako sygnał odejścia od naturalnego porządku otaczającego świata.

W celu osiągnięcia optymalnego zdrowia i satysfakcji z życia warto uwzględnić holistyczne podejście do zdrowia i zadbać o utrzymywanie równowagi w trzech opisanych wymiarach funkcjonowania ludzkiego organizmu.

Opracowała: Sylwia Klimaszewska-Domańska, Zen Concept

Jeżeli chcesz popracować holistycznie – Czekam na Ciebie w Zen Concept. Znajdziemy odpowiednią metodę pracy dla Ciebie!

Zapisz się do naszego newslettera

*Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, adres email) przez Usługodawcę (Zen Concept Sylwia Klimaszewska-Domańska) w celu przesyłania informacji marketingowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych na zasadach zawartych w polityce prywatności serwisu internetowego. Dane osobowe w serwisie internetowym przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z polityką przed wyrażeniem zgody.

error: Zawartość strony jest własnością intelektualną autora!
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.